سکه پشت‌خط مقاومتی باقی‌ماند
روز سه‌شنبه زمانی برای ورود دلار به کانال بالاتر بود. در چهارمین روز هفته، اسکناس آمریکایی ۲۵۰ تومان رشد را به ثبت رساند و با خروج از کانال ۲۴ هزار تومانی به بهای ۲۵ هزار و ۵۰ تومان رسید. دلار آخرین‌بار در ماه فروردین در کانال ۲۵هزار تومانی نوسان کرد...
یکشنبه، 13 تیر 1400 - 09:50
431 عدد سکه، 196 گلوله آهنی در معده يک جوان
پس از عمل جراحی آنها از درون شکم آقای سینگ 431 عدد سکه، 196 گلوله آهنی، 17 عدد پیچ و مهره و 3 کلید بوده است. با اینکه پزشکان توانستند با موفقیت این اقلام را از شکم وی بیرون آورند، اما نتوانستد جان وی را نجات دهند. فارمر کاملیشوار سینگ، مردی هندی ا...
یکشنبه، 13 تیر 1400 - 09:45